Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Đất Đai 2013, Điều 170 về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất thì người sử dụng đất phải kê khai đăng ký đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp, trường hợp ông A tự ý kê khai nhầm diện tích đất của bác bạn. Nếu hai bên không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi trực tiếp tới UBND cấp huyện nơi cấp Giấy chứng nhận hoặc khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đang có đất để giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013:

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;”

kê khai nhầm diện tích đât1

Hình minh họa

Gia đình bạn khi nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai thì nộp kèm theo các chứng cứ, chứng minh diện tích đất đó thuộc quyền sử dụng của gia đình bạn. Nếu đất kê khai đã được cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi theo Khoản 2, khoản 3 Điều 166 Luật đất đai 2013 quy định về trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

* Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

– Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Nguồn: thueban.com