Mua bán, tặng cho đất là một trong những giao dịch phổ biến nhất của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, vẫn có 4 trường hợp dù đủ điều kiện nhưng không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ), cụ thể như sau:

Theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất khi đảm bảo 4 điều kiện:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất

Tuy nhiên, nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp ngoại lệ dưới đây, thì dù người chuyển nhượng đủ điều kiện, người nhận chuyển nhượng vẫn không được phép sang tên sổ đỏ đất. 4 trường hợp này được quy định cụ thể tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 như sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Có 4 trường hợp không được phép sang tên sổ đỏ
Có 4 trường hợp không được phép sang tên sổ đỏ. Ảnh minh họa

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Tức là, đất trồng lúa có được chuyển nhượng hay không sẽ phụ thuộc vào đối tượng nhận chuyển nhượng có phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không? Nếu người nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì mới đủ điều kiện để được sang tên sổ đỏ thửa đất đó.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó. Như vậy, việc đất rừng sản xuất, đất trồng rừng hay đất lâm nghiệp có được chuyển nhượng hay không sẽ phụ thuộc vào nơi sinh sống của người nhận chuyển nhượng, tặng cho ở đâu.

Vì vậy, trước khi quyết định mua đất, người mua phải tìm hiểu kỹ về loại đất, xem xét bên bán và bản thân mình có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng đất đó hay không. Tránh trường hợp chuyển nhượng mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện pháp lý sẽ dẫn đến việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cũng như không thể làm được các thủ tục sang tến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.